ຂໍ້ມູນການສະໝັກງານ

ໂຮງອາຫານ PJ ເປີດບໍລິການແລ້ວ.

ໂຮງອາຫານ PJ ເປີດບໍລິການແລ້ວ, ພວກເຮົາມີເມນູອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຫຼາກຫຼາຍລາຍການໄວ້ຄ່ອຍບໍລິການບັນດາພະນັກງານ, ລູກຄ້າຜູ້ເຊົ່າໂຮງງານ, ກໍາມະກອນ ແລະ ແຂກທີ່ເຂົ້າມາພົວພັນວຽກພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດນິຄົມອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດນ້ອຍຫາກາງ ປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນ.

ພວກເຮົາຂໍເຊີນຊວນບັນດາທ່ານເຂົ້າມາອຸດໜູນ ແລະ ລອງເມນູອາຫານ, ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ຜິດຫວັງແນ່ນອນເລື່ອງຄວາມແຊບ ແລະ ລາຄາກໍ່ເປັນກັນເອງ (5,000 ກີບຕໍ່ເມນູ).