ບໍລິສັດ ພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ
ປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນ ຈຳກັດ.

PJSEZ ກໍາລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານ

ເວບໄຊ້ນີ້ສາມາດກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນການຮັບສະມັກວຽກໃໝ່ໆໄດ້. ໃນອານາຄົດຈະມີບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນເຂົ້າມາລົງທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍດັ່ງນັ້ນຂໍ້ມູນການຮັບສະມັກວຽກຈະມີການປັບປຸງເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ສະນັ້ນກະລຸນາເຂົາມາຕິດຕາມ ແລະ ກວດເບິ່ງເວບໄຊ້ນີ້ເລື້ອຍໆ

ກ່ຽວກັບ SEZ

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດນິຄົມອຸສາຫະກໍາສະເພາະຂະໜາດນ້ອຍ ຫາ ກາງ ປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນ ມີສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດລາວ. ຖ້າຫາກທ່ານໃດມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ທ່ານທີ່ຢາກໃຊ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ, ພາສາອັງກິດ ເຂົ້າໃນການເຮັດ ແລະ ຫາປະສົບການ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ.

more

ຂໍ້ມູນການສະໝັກງານ

more

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານຜູ້ຈັດການໂຮງງານ ດ່ວນ

ບໍລິສັດ ພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນ ຈໍາກັດ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ 1 ຕໍາແໜ່ງຄື: ຜູ້ຈັດການໂຮງງານ # ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະມັກ: – ເພດ ຍິງ ຫຼື ຊາຍ – ອາຍຸ 25-40 ປີ – ຈົບຂະແໜງ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. – ມີປະສົບການເຮັດວຽກມາກ່ອນຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ ຂື້ນໄປ. – ສາມາດເວົ້າ, ຟັງ, ອ່ານ ແລະ ຂຽນ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. – ສາມາດນໍາໃຊ້...

ໂລກແຫ່ງອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດປະຈໍາປີ 2019 ຢູ່ທີ່ເຄນໄຊ

ພວກເຮົາຈະຈັດງານນິເທດສະການວາງສະແດງສິນຄ້າດ້ານເຕັກໂນໂລຊີອົງປະກອບເຄື່ອງກົນຈັກຄັ້ງທີ່ 22 “ໂລກແຫ່ງອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດປະຈໍາປີ 2019 ຢູ່ທີ່ເຄນໄຊ”. ວັນທີ: 02 ຕຸລາ 2019 ຫາ 04 ຕຸລາ 2019 ເວລາ: 10:00 – 18:00 (ມື້ສຸດທ້າຍປິດເວລາ17:00) ສະຖານທີ: ອິນເທັກ ໂອສະກ້າ ສະຖານທີວາງສະແດງ: ຕືກເບີ 06, ບຸດເບີທີ່ 37-39

ຂພສ ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາສະເພາະ ປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ( MOU) ຮ່ວມກັບສວນຢາມາໂມໂຕະ ຟາມ ເພື່ອການຮ່ວມມື.

ວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2019, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດນິຄົມອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດນ້ອຍຫາກາງ ປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU)ຮ່ວມກັບສວນຢາມາໂມໂຕະ ຟາມ ເພື່ອຮ່ວມມືກັນດຶ່ງດູດການລົງທຶນດ້ານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງການກະສິກໍາ ແລະ ອາຫານ ເຂົ້າສູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະ ປູກພຶດກະສິກໍາຢູ່ທີ່ ສວນຢາມາໂມໂຕະ ຟາມ ແລະ ປຸງແຕ່ງສິນຄ້າກະສິກໍາຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດນິຄົມອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດນ້ອຍຫາກາງ ປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ເພື່ອຈໍາໜ່າຍຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ການຮ່ວມມືດ້ານການກະສິກໍາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແມ່ນເພື່ອແນ່ໃສ່ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງບັນດາບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນ.

ໂຮງອາຫານ PJ ເປີດບໍລິການແລ້ວ.

ໂຮງອາຫານ PJ ເປີດບໍລິການແລ້ວ, ພວກເຮົາມີເມນູອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຫຼາກຫຼາຍລາຍການໄວ້ຄ່ອຍບໍລິການບັນດາພະນັກງານ, ລູກຄ້າຜູ້ເຊົ່າໂຮງງານ, ກໍາມະກອນ ແລະ ແຂກທີ່ເຂົ້າມາພົວພັນວຽກພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດນິຄົມອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດນ້ອຍຫາກາງ ປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນ. ພວກເຮົາຂໍເຊີນຊວນບັນດາທ່ານເຂົ້າມາອຸດໜູນ ແລະ ລອງເມນູອາຫານ, ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ຜິດຫວັງແນ່ນອນເລື່ອງຄວາມແຊບ ແລະ ລາຄາກໍ່ເປັນກັນເອງ (5,000 ກີບຕໍ່ເມນູ).

ການສໍາມະນາ AOTS 5S

ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2019, ໄດ້ມີການຈັດສໍາມະນາ AOTS 5s ຂື້ນຢູ່ທີ່ ໂຮງແຮມຈໍາປາສັກແກຣນ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, ສປປ ລາວ. ການຈັດສໍາມະນາຄັ້ງນີ້ໂດຍມີຈຸດປະສົ່ງ ເພື່ອຍົກລະດັບທັກສະ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາດໃຫ້ແກ່ບັນດານັກວິຊາການຄົນລາວ ຜູ້ທີ່ພວມເຮັດວຽກນໍາບັນດາບໍລິສັດ ຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດນິຄົມອຸດສາຫະກໍາສະເພາະ ປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ວິຊາຫະກິດຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ຈໍາປາສັກ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການ AOTS ແລະ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ.    

ບໍລິສັດ ASEAN FARM CO., LTD. ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດລົງທຶນຢູ່ໃນ ຂພສ ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາສະເພາະ ປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນ.

ບໍລິສັດ ASEAN FARM CO., LTD. (Chuo-ku, ຈາກ ໂຕກຽວ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ) ໄດ້ຕັດສິນໃຈລົງທຶນຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດນິຄົມອຸດສາຫະກໍາ ຂະໜາດນ້ອຍຫາກາງ ປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອຂົ້ວໝາກກາແຟ ແລະ ປຸ່ງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກາແຟຈາກ ພູພຽງບໍລິເວນ ເພື່ອສົ່ງອອກສູ່ຕະຫຼາດຍີ່ປຸ່ນ. ສໍາລັບເຂດພວກເຮົາ ນີ້ເປັນການຮ່ວມມືຄັ້ງທໍາອິດ ລະຫວ່າງຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດນິ ຄົມອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດນ້ອຍຫາກາງ ປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນ.

ມະຫາວິທະຍາໄລ Kobe, ວິທະຍາໄລບັນດິດ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໄດ້ເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມ ຂພສ ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາສະເພາະ ປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນ.

ທ່ານ ອາຈານ Nobuaki Matsunaga ມາຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ Kobe, ວິທະຍາຍໄລບັນດິດ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມ ຂພສ ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາສະເພາະ ປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນ. ທ່ານ ອາຈານ Nobuaki Matsunaga ເຄີ່ຍເຂົ້າມາເຮັດວຽກນໍາອົງການ JICA ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ເປັນເວລາ 2 ປີ ແຕ່ ປີ 2003  ເພື່ອເປັນຊຽວຊັນໃຫ້ແກ່ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ລາວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ອາຈານ Nobuaki...

ເລີ່ມຕົ້ນດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໃຫ້ເຊົ່າຫຼັງທີ່ 2.

ໂຮງງານໃຫ້ເຊົ່າຫຼັງທີ່ 1 ໄດ້ຮັບການຈັບຈອງ ແລະ ເຊົ່າເຕັມ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ ໂດຍບໍລິສັດ ຜູ້ເຊົ່າໂຮງງານ ແລະ ໂຮງງານໃຫ້ເຊົ່າຫຼັງທີ່ 2 ພວມເລີ່ມຕົ້ນດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ ເຊີ່ງໂຮງງານໃຫ້ເຊົ່າຫຼັງທີ່2 ມີຄວາມຄືບໜ້າໄປດ້ວຍດີ, ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຕ້ອງການຈາກນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຈໍານວນຫຼາຍ. ໂຮງງານໃຫ້ເຊົ່າຫຼັງທີ່ 2 ປະກອບມີ 2 ອາຄານ ແລະ ແບ່ງອອກເປັນ 12 ຫ້ອງ, ຖ້າທ່ານໃດມີຄວາມສົນໃຈ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ທຸກເວລາ. [ສະພາບລວມຂອງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໃຫ້ເຊົ່າຫຼັງທີ່ 2]:  ພື້ນທີ່: 15,120 m2 ເນື້ອທີ່ພື້ນທັງໝົດ:  6,480 m2 (540 m2 x 12...

ນັກສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ຈໍາປາສັກ ເຂົ້າທັດສະນະສຶກສາຢູ່ໃນ ຂພສ ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາສະເພາະ ປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນ.

ວັນທີ 11 ທັນວາ 2018, ຂະບວນນັກສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກໄດ້ເຂົ້າມາທັດສະນະສຶກສາຢູ່ໃນ ຂພສ ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດນ້ອຍຫາກາງ ປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການ AOTS ເຊີ່ງມີຈໍານວນນັກສຶກສາທັງໝົດ 26 ຄົນ ແລະ ຜູ້ອຸປະທໍາ 6 ຄົນກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຊົມຖານການຜະລິດຂອງບັນດາບໍລິສັດທີ່ພວມດໍາເນີນກິດຈະກໍາພາຍໃນເຂດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາຍັງໄດ້ຮັບຟັງການບັນຍາຍກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາ ແລະ ລະບົບການເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃນເຂດ PJSEZ ອີກດ້ວຍ. ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທີມງານ ແລະ ຂະບວນນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມເຂດພິເສດຂອງພວກເຮົາ.

ສູນສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກໍາ Kanagawa (KIP) ໄດ້ເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມ ຂພສ ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາສະເພາະ ປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນ.

ວັນທີ 18 ພະຈິກ 2018, ທາງ ສູນສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກໍາ Kanagawa (KIP) ໄດ້ເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດນ້ອຍຫາກາງ ປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ແລກປຽ່ນກ່ຽວກັບວຽກງານແນວຄິດທີ່ພວກປະຕິບັດຢູໃນປະຈຸບັນ.

ແຈ້ງການຈາກ PJSEZ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ