ບໍລິສັດ ພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ
ປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນ ຈຳກັດ.

PJSEZ ກໍາລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານ

ເວບໄຊ້ນີ້ສາມາດກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນການຮັບສະມັກວຽກໃໝ່ໆໄດ້. ໃນອານາຄົດຈະມີບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນເຂົ້າມາລົງທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍດັ່ງນັ້ນຂໍ້ມູນການຮັບສະມັກວຽກຈະມີການປັບປຸງເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ສະນັ້ນກະລຸນາເຂົາມາຕິດຕາມ ແລະ ກວດເບິ່ງເວບໄຊ້ນີ້ເລື້ອຍໆ

ກ່ຽວກັບ SEZ

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດນິຄົມອຸສາຫະກໍາສະເພາະຂະໜາດນ້ອຍ ຫາ ກາງ ປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນ ມີສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດລາວ. ຖ້າຫາກທ່ານໃດມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ທ່ານທີ່ຢາກໃຊ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ, ພາສາອັງກິດ ເຂົ້າໃນການເຮັດ ແລະ ຫາປະສົບການ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ.

more