ຂໍ້ມູນການສະໝັກງານ
  • HOME
  • BLOG
  • ニュース
  • ສູນສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກໍາ Kanagawa (KIP) ໄດ້ເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມ ຂພສ ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາສະເພາະ ປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນ.

ສູນສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກໍາ Kanagawa (KIP) ໄດ້ເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມ ຂພສ ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາສະເພາະ ປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນ.

ວັນທີ 18 ພະຈິກ 2018, ທາງ ສູນສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກໍາ Kanagawa (KIP) ໄດ້ເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດນ້ອຍຫາກາງ ປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ແລກປຽ່ນກ່ຽວກັບວຽກງານແນວຄິດທີ່ພວກປະຕິບັດຢູໃນປະຈຸບັນ.