ຂໍ້ມູນການສະໝັກງານ
  • HOME
  • BLOG
  • ニュース
  • ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານຜູ້ຈັດການໂຮງງານ ດ່ວນ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານຜູ້ຈັດການໂຮງງານ ດ່ວນ


ບໍລິສັດ ພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນ ຈໍາກັດ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ 1 ຕໍາແໜ່ງຄື:
ຜູ້ຈັດການໂຮງງານ
# ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະມັກ:
– ເພດ ຍິງ ຫຼື ຊາຍ
– ອາຍຸ 25-40 ປີ
– ຈົບຂະແໜງ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
– ມີປະສົບການເຮັດວຽກມາກ່ອນຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ ຂື້ນໄປ.
– ສາມາດເວົ້າ, ຟັງ, ອ່ານ ແລະ ຂຽນ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
– ສາມາດນໍາໃຊ້ Microsoft Offices ແລະ Internet ເປັນຢ່າງດີ.
– ມີຄວາມຫ້າວຫານໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ມະນຸດສໍາພັນດີ.
– ຄ່າຕອບແທນສູງ

# ກະລຸນາສົ່ງເອກະສານເຂົ້າມາສະມັກໄດ້ທີ່:
ສໍານັກງານ ບໍລິສັດ ພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນ ຈໍາກັດ, ບ້ານ ຫລັກ 19, ເມືອງ ປະທຸມພອນ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, ລາວ.
ໂທ: 020 5691 1524; 031 215 513
ສົ່ງE-mailມາທີ່: admin@pjsez.com