ຂໍ້ມູນການສະໝັກງານ
  • HOME
  • BLOG
  • 未分類
  • ທຸລະກິດແນວພັນໃນດ້ານກະສິກຳລາວ!

ທຸລະກິດແນວພັນໃນດ້ານກະສິກຳລາວ!

ຈຸດພິເສດກ່ຽວກັບກະສິກຳ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໃນຂະນະນີ້ ຢູ່ໃນ “The World is Now JETRO Global Eye” ເຊິ່ງໄດ້ມີການນຳສະເໜີປະເທດລາວມາຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວ. ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນ (PJSEZ) ຈະປາກົດຢູ່ໃນຕອນທ້າຍ, ສະນັ້ນ ກະລຸນາເຂົ້າໄປເບິ່ງໄດ້ທີ່.

[JETRO] Seed business in Lao agriculture! – YouTube