ຂໍ້ມູນການສະໝັກງານ
  • HOME
  • BLOG
  • ニュース
  • ໂລກແຫ່ງອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດປະຈໍາປີ 2019 ຢູ່ທີ່ເຄນໄຊ

ໂລກແຫ່ງອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດປະຈໍາປີ 2019 ຢູ່ທີ່ເຄນໄຊ

ພວກເຮົາຈະຈັດງານນິເທດສະການວາງສະແດງສິນຄ້າດ້ານເຕັກໂນໂລຊີອົງປະກອບເຄື່ອງກົນຈັກຄັ້ງທີ່ 22 “ໂລກແຫ່ງອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດປະຈໍາປີ 2019 ຢູ່ທີ່ເຄນໄຊ”.

  • ວັນທີ: 02 ຕຸລາ 2019 ຫາ 04 ຕຸລາ 2019
  • ເວລາ: 10:00 – 18:00 (ມື້ສຸດທ້າຍປິດເວລາ17:00)
  • ສະຖານທີ: ອິນເທັກ ໂອສະກ້າ
  • ສະຖານທີວາງສະແດງ: ຕືກເບີ 06, ບຸດເບີທີ່ 37-39